Wat te doen bij….

We kunnen ons voorstellen dat u bij een bepaalde gelegenheid niet altijd direct paraat hebt wat te doen. In de volgende onderwerpen beschrijven we daarom kort de gangbare werkwijze. Onderaan de pagina vindt u een link naar de juiste contactgegevens.

Geboorte
Een geboorte kan gemeld worden aan de ledenadministratie van de gemeente. Dat kunt u doen door een bericht te sturen naar de scriba van de kerkenraad. Daarnaast wordt het zeker op prijs gesteld als u de predikant en de scriba een geboortekaartje stuurt. Als u uw kindje vervolgens wilt laten dopen, kunt u dit laten weten aan de predikant. Tijdens twee voorbereidende gesprekken zal nagedacht worden over de achtergrond en inhoud van de doop en zal de doopdienst voorbereid worden.

Huwelijk
Het sluiten van een huwelijk is een belangrijke stap in het leven. Als u besluit om dat huwelijk kerkelijk te laten inzegenen, vragen we u om vroegtijdig contact op te nemen met de predikant. Deze zal bij u op bezoek komen om eventueel kennis te maken, om de dienst samen voor te bereiden en om de kerkelijke gebruiken door de spreken. Ter bestrijding van de kosten voor de kerk wordt een financiële bijdrage gevraagd.

Overlijden
Bij een overlijden kunt u in de meest voorkomende gevallen contact opnemen met de predikant. Als het de wens van de overledene en / of nabestaanden is om een uitvaartdienst te houden, zal deze dienst samen met de nabestaanden worden voorbereid.
Predikant en scriba van de kerkenraad ontvangen bij het overlijden van een gemeentelid graag een rouwkaart, zodat de overledene ook in de wekelijkse eredienst herdacht kan worden.

Ernstige ziekte en ziekenhuisopname
Bij een ziekenhuisopname is het gewenst om dit zo snel mogelijk aan de predikant, uw wijkouderling of aan één van de leden van de bezoekgroep door te geven. Voor zieken kan voorbede aangevraagd worden. Natuurlijk zijn er ook andere redenen te bedenken om iemand te willen spreken die de tijd neemt om te luisteren naar uw verhaal, om mee te denken en naast u te staan. Een predikant, de ouderlingen en bezoekmensen hebben geheimhoudingsplicht, waardoor in alle vertrouwelijkheid een gesprek mogelijk is.

Belijdenis doen
Belijdenis doen is voor iemand een grote stap in zijn of haar geloofsleven. Daar wordt goed over nagedacht. Maar wat houdt belijdenis doen in en hoe kun je je daar op een goede wijze op voorbereiden? Neem bij dit soort vragen contact op met de predikant. Wellicht is het mogelijk om een gespreksgroep te starten, waarin we ons samen voorbereiden op het doen van belijdenis.

Verhuizing
Bij een verhuizing ontvangt de scriba van de gemeente graag bericht van uw verhuizing. Bij een verhuizing naar een andere gemeente kan bij de administratie desgewenst een doopakte of attestatie worden aangevraagd, die in de nieuwe gemeente kan worden afgegeven.

Klik hier voor de contactgegevens van de scriba en de predikant.