Van de Predikant

Mijn naam is Ruben Werrie. Sinds juli 2010 ben ik als predikant verbonden aan de Protestantse gemeente Beusichem – Zoelmond. Als predikant mag ik de kerkdiensten leiden op de zondagen en de christelijke feestdagen, afwisselend in één van de beide mooie kerken van de gemeente. Daarnaast ben ik betrokken bij allerlei activiteiten van de gemeente, bij de doordeweekse gespreksgroepen, de jongerencatecheses en bezoek ik mensen in de wisselende situaties van het leven.

In 2009 heb ik mijn studie afgerond. De laatste 3.5 jaar van mijn studie heb ik als een soort hulppredikant gewerkt in de Pauluskerk in Wezep. In die tijd woonde ik met mijn vrouw Mirjam in De Meern. Inmiddels wonen we al weer enkele jaren met onze drie kinderen in Beusichem, wat ons goed bevalt.

Nog dagelijks verwonder ik me over het enthousiasme en de verbondenheid binnen de gemeente Beusichem – Zoelmond. Ondanks de verscheidenheid is de samenhorigheid groot. Er zijn veel vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor de kerkelijke gemeente, voor de instandhouding van de beide kerkgebouwen en voor de leefbaarheid van onze dorpen. Die enthousiaste gemeente en het feit dat je als dominee mensen van allerlei leeftijden mag ontmoeten, zorgt ervoor dat ik dit werk met veel plezier doe.

Ik doe mijn werk als een gelovige, dus in de overtuiging dat er een God is die betrokken op ons leven wil zijn. Ik vind het mooi om met mensen te zoeken naar wat God in ons leven wil betekenen en hoe we concreet kunnen groeien in geloof en dienstbaarheid. Veel is en zal misschien altijd onbegrijpelijk blijven, ik heb helaas niet alle antwoorden, maar ik geloof wel dat God zich wil laten vinden.

Zo hopen we, via alles wat we in de kerk organiseren en doen, te laten zien dat God ook in onze tijd nog mensen inspireert, samenbrengt en uit is op ontmoeting. Mocht je meer willen weten over het christelijk geloof of verlegen zitten om een luisterend oor, neem dan contact op.

Ruben Werrie, PREDIKANT, Beusichem-Zoelmond
0345 – 504731 of klik hier om een e-mail te sturen.