Uitnodiging gemeenteavond maandag 1 mei 2017

Kerk Zoelmond om 20.00 uur
Kerk open om 19.30 uur
19:45 uur staat de koffie en thee voor u gereed.
Kom allen naar deze avond met interessante onderwerpen, en na de pauze een Bijbelquiz

Beste gemeenteleden,
Middels dit schrijven willen wij u van harte uitnodigen voor het bijwonen van de gemeenteavond op maandag 1 mei aanstaande. Deze avond zal plaatsvinden in de kerk van Zoelmond. Om 19:45 staat de koffie en thee voor u gereed. Om 20:00 uur beginnen we.

Tijdens de avond komen er diverse actuele onderwerpen aan bod. U wordt geïnformeerd over het op te richten Predikantenfonds, de nieuwe indeling van de classes die eraan zit te komen en ook komt Frieda Krouwel ons motiveren en uitdagen om een keer het Hannukah-project in Ghana te gaan bezoeken. U ziet een filmpje over hoe het nu in het weeshuis is.

Het 2e gedeelte van de avond staat meer in het teken van ontmoeting en gezelligheid met de bijbelquiz die dan gehouden zal worden. Welk team weet de meeste juiste antwoorden en gaat er met de prijsjes vandoor?

Natuurlijk is er nog de mogelijkheid om uw vragen aan de kerkenraad te stellen gedurende de rondvraag alvorens wij de avond zullen afsluiten. Uiteraard is er aansluitend nog gelegenheid om tijdens een hapje en een drankje elkaar te spreken.

Wij hopen op uw komst zodat wij er met elkaar een mooie, geslaagde en gezegende avond van mogen maken.

Tot maandag 1 mei 20:00 in de kerk van Zoelmond.

De kerkenraad.