Gezinsdiensten

Ieder jaar organiseren we zo’n tien gezinsdiensten. In deze gezinsdiensten beginnen de kinderen van de zondagsschool voorin de kerk. Zij maken dus het eerste deel van de kerkdienst mee en gaan daarna pas naar hun eigen ruimten. Kenmerkend voor de gezinsdiensten is verder: een gesprekje met de kinderen over het thema van die dienst, we maken gebruik van creatieve werkvormen, we zingen eenvoudige liederen uit diverse bundels en er wordt geprobeerd om concreet en helder over het thema te preken. Ten slotte is er na afloop van elke gezinsdienst gelegenheid om elkaar te ontmoeten rondom koffie en thee.

De gezinsdiensten worden georganiseerd en voorbereid door de gezinsdienstcommissie, waaraan naast enkele vaste leden ook vertegenwoordigers van de kerkenraad, zondagsschool en de organist deelnemen.

Data van de gezinsdiensten staan in het dienstrooster aangegeven.

Ruben Werrie, PREDIKANT, Beusichem-Zoelmond