Kerkdiensten

U vindt de kerk in Beusichem aan de Markt en in Zoelmond aan het Plein.

Er is oppas en zondagsschool daar waar de dienst gehouden wordt. Kinderen van 0-4 jaar, van ouders die de dienst bezoeken, zijn vooraf aan de dienst van harte welkom. De oppas is te vinden via de consistorie, te bereiken aan de achterzijde van de kerk. Wilt u meer informatie of heeft u iets door te geven over uw kind dat naar de oppas komt? Klik dan hier om een e-mail te sturen naar de oppasdienst Beusichem-Zoelmond.

Voor meer informatie over de zondagsschool klikt u hier.

Beusichem

Zondag 2 april om 10.00 uur (klik hier voor de weekbrief).
• Voorganger: de heer L. de Jong - Dordrecht
• Organist: J. Goedbloed
• Koster: P. v.d. Woerd
Extra collecte is bestemd voor het Z.W.O.-projekt

Beusichem

Zondag 9 april om 10.00 uur (klik hier voor de weekbrief).
Palmpasen – Gezinsdienst
Gelegenheid om na de dienst koffie te drinken
• Voorganger: ds. R.M. Werrie
• Organist: T. van Glabeek  • Koster: G. de Ronde
Extra collecte is bestemd voor Betuwe Wereldwijd

Beusichem

Vrijdag 14 april om 19.30 uur
Goede Vrijdag – Avondmaal
• Voorganger: ds. R.M. Werrie
• Organist: J. Koedoot  • Koster: P. v.d. Woerd
Extra collecte is bestemd voor de Betuwse Jeugdkampen

Zoelmond

Zondag 16 april om 10.00 uur (klik hier voor de weekbrief).
Pasen m.m.v. het koor Jubilate Deo
• Voorganger: ds. R.M. Werrie
• Organist: J. Goedbloed  • Koster: E. van Driel
Extra collecte is de Paascollecte

Beusichem

Zondag 23 april om 10.00 uur (klik hier voor de weekbrief).
Gelegenheid om na de dienst koffie te drinken
• Voorganger: de heer P. Mostert - Hendrik Ido Ambacht
• Organist: W. van der Til  • Koster: A. van Lunteren
Extra collecte is bestemd voor de Eredienst

Beusichem

Zondag 30 april om 10.00 uur (klik hier voor de weekbrief).
• Voorganger: ds. J.W. Kirpestein - Utrecht
• Organist: P. v.d. Steen
• Koster: G. de Ronde
Extra collecte is voor de verwarming van de kerkgebouwen

Zoelmond

Zondag 7 mei om 10.00 uur
• Voorganger: ds. R.M. Werrie
• Organist: J. Goedlboed
• Koster: E. van Driel
Extra collecte is bestemd voor de Voedselbank Tiel