Ouders in gesprek

.

Terugblik: Op 19 maart is een vervolg gegeven aan de groep ouders in gesprek

.
Vervolg op de avond “workshop reisgenoten”.
Deze avond stond in het in het teken van de relatie tussen gezin en kerk. De avond heeft een ieder van de aanwezigen geïnspireerd. Vele ideeën zijn genoemd om de jeugd ruimte te geven en te betrekken in en rond de kerk. Het was geweldig en goed om met elkaar te zijn.

Aan de hand van onderstaande filmpjes zijn aan een ieder persoonlijk vragen gesteld. Brengen de filmpjes en vragen jou op ideeën, dan horen wij dat natuurlijk graag.
Klik hier om een mail te sturen naar Daniël Krouwel of spreek hem gerust eens aan óf wellicht tot ziens op één van de vervolgavonden. De data volgen via kerkblad en website.


Naar aanleiding van de film “We hebben jouw hart nodig” is de vraag gesteld: “Weet je waat je kind behoefte aan heeft in de kerk?”


Naar aanleiding van de film “Waarom naar de kerk” is de vraag gesteld: “Wat roept dit filmpje bij je op in relatie tot de jeugd in onze kerk Beusichem/Zoelmond?”


Naar aanleiding van de film “Onderzoek naar kerkverlating” zijn de vragen gesteld: “Hoe ziet de rol van onze kerk er uit zodat jeugd zich welkom voelt bij de kerk en Welke rol kunnen ouders/verzorgers daarin spelen?


Naar aanleiding van de film “Kerkdienst in Legokerk Enschede” zijn de vragen gesteld: “Wat is de eerste concrete stap die de kerk Beusichem/Zoelmond kan zetten? en wat is de ondersteunende stap die ouders/verzorgers daarbij kunnen zetten?