Moment van bezinning, rust en gebed

Op woensdagavond 9 november houden we in de kerk van Beusichem weer een moment van bezinning, rust en gebed. Er is gelegenheid om voorbede te vragen, waarna we met elkaar bidden voor de wereld, de gemeente en voor de mensen om ons heen. Goed om zo samen te komen. De kerk is open vanaf 18.45 uur (ingang achterzijde) en we beginnen om 19.00 uur. Van harte welkom!