Bijbelkring

186207389_klein_gespiegeld Eenmaal per maand komt de Bijbelkring bijeen in de consistorie van de kerk van Beusichem. De avonden beginnen om 20.00 uur en duren tot ongeveer 22.00 uur. Iedere avond proberen we met elkaar een bepaald Bijbelgedeelte te bestuderen en zo op ons eigen leven toe te passen.

Voor meer informatie over de bijbelkring kunt u terecht bij Ries van der Lingen (0345 – 501441)
of ds. Ruben Werrie (0345 – 504731). Van harte welkom!

Seizoen 2014 – 2015

In het seizoen 2014-2015 zal er een aantal gelijkenissen van Jezus bestudeerd worden. Anders dan in voorgaande jaren zullen er dus geen hele Bijbelboeken worden behandeld, maar is gekozen voor diverse gelijkenissen uit de verschillende evangeliën.

Jezus heeft tijdens zijn leven enkele tientallen gelijkenissen verteld. Sommige daarvan waren speciaal voor Zijn leerlingen bedoeld, andere voor de belangstellende menigte en weer andere voor Zijn tegenstanders. In al die verhalen was Hij er op uit Zijn luisteraars uit te nodigen om Gods bedoelingen beter te leren kennen.
In de gelijkenissen raken we daarom van heel nabij aan de manier waarop Jezus leefde en onderricht gaf. Door Zijn gelijkenissen te bestuderen en daarover in gesprek te gaan, hopen we door Hem zelf geraakt te worden en Zijn bedoeling met ons leven te leren kennen.

Bij de keuze van de gelijkenissen, die over het seizoen verdeeld behandeld worden, heeft ds. Ruben Werrie zich laten leiden door het kerkelijk jaar of door bekende kerkelijke activiteiten in deze periode. Als voorbereiding wordt het aanbevolen om de genoemde gelijkenis eens door te lezen, maar verder hopen we vooral tijdens de avonden op een open en onbevangen leerhouding. Na de derde avond willen we alvast kort evalueren.

Programma

Op maandag 13 oktober zullen we allereerst nadenken over het genre van de gelijkenis. Wat is een gelijkenis, waarom heeft de Heere Jezus gelijkenissen gebruikt en waar moeten we op letten bij het interpreteren van de gelijkenissen? Na een algemene inleiding zullen we de gelijkenis van de talenten uit Mattheus 25: 14 – 30 met elkaar lezen. Mijn keuze is op deze gelijkenis gevallen, vanwege de zogenaamde Micha – zondag. Op zondag 19 oktober staan duizenden kerken wereldwijd stil bij ‘goed & recht doen’, omdat God ons mensen tot rentmeesters heeft gemaakt.

Op maandag 10 november zullen we de gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar bespreken. Deze gelijkenis vinden we in Lucas 18: 9 – 14. Kern van de gelijkenis lijkt de vraag: ‘wie is rechtvaardig in de ogen van God?’ Enkele dagen na Hervormingsdag (31 oktober) is het gepast om ons via deze gelijkenis bezig te houden met het leven vanuit de genade.

Op maandag 8 december zullen we de gelijkenis van de verloren zoon lezen, of beter: de gelijkenis van de twee broers. We vinden deze gelijkenis in Lucas 15: 11 – 32. Wellicht zullen we bij deze gelijkenis ook enkele passages lezen uit het boek ‘Eindelijk thuis’ van Henri Nouwen. Deze tekst(en) zullen dan op maandag 10 november worden uitgedeeld.

Op maandag 12 januari zullen we de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter (Lucas 18: 1 – 18) bestuderen. Deze gelijkenis handelt over het belang van aanhoudend bidden. Eind januari zal wereldwijd de week van gebed voor de eenheid van de Christenen plaatsvinden. Hopelijk worden wij op 12 januari via de bestudering van de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter ertoe aangespoord om aanhoudend te bidden.

Mocht er voldoende enthousiasme zijn om de reeks over de gelijkenissen door te zetten, dan willen we de laatste avonden van dit seizoen in ieder geval de gelijkenis van de rijke dwaas (Lucas 12: 13 – 21) en de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters (Lucas 20: 9 – 18) behandelen.