Nieuws voor de website?

Heeft u nieuws of bericht voor de website? Laat het ons weten. Klik hier om uw nieuws te sturen.

Aanleverrichtlijnen

 • Berichten dienen minimaal 5 dagen, bij voorkeur een week, voor de gewenste publicatiedatum aangeleverd te worden
 • Van verzoeken voor het plaatsen van berichten die niet minimaal 5 dagen voor de gewenste plaatsingsdatum zijn ingediend, kan een tijdige publicatie niet worden gegarandeerd

Onderwerp e-mail

 • Het onderwerp van het bericht (altijd invullen!) is altijd: Website Kerk Beusichem Zoelmond, plaatsingsverzoek

Berichtinformatie

 • Titel bericht (vetgedrukt):
 • Plaats van het bericht (op welke pagina(s) moet het bericht worden geplaatst
 • Publicatiedatum
 • Verwijderen ja/nee (indien het bericht na een bepaalde periode verwijderd moet worden datum verwijderen vermelden)
 • Bijlagen (aantal en soort)
 • Opmerking(en) bij bijlagen (eventuele wensen mbt wijze plaatsen bijlage(n) bij bericht
 • Hyperlinks ja/nee (hyperlinks in/bij het artikel, zo ja waar plaatsen)

Aanleveren tekst

 • Lever de tekst, zonder opmaak, links, plaatjes of andere extra toevoegingen ed,. aan in de e-mail zelf (dus niet als bijlage)
 • Verdeel de tekst in overzichtelijk alinea’s. De teksten dienen correct (zonder taal- en stijlfouten) te worden aangeleverd.
 • Afbeeldingen en andere belangrijke toevoegingen dienen als bijlage bij de e-mail te worden gevoegd

Disclaimer

De redactie behoudt zich het recht voor nieuws/berichten niet te plaatsen, dan wel in te korten